Sedan barnsben har hantverk och djur varit av stort intresse för mig. Att ha blivit smed och hovslagare ger mig stor glädje och tacksamhet varje dag. Tips och tricks från många duktiga smeder och hovslagare, mina samlade erfarenheter i stall och smedja och även litteratur på svenska, tyska samt engelska, har ökat min förståelse om hovslagaryrket. Detta har lett till insikten om att kunskap och bra verktyg är grunden för ett gediget arbete.

Jag startade därför företaget Bodner Tools Manufacturing med målet att tillverka verktyg och utrustning av högsta kvalitet.

Alla verktyg är handgjorda under användning av de bästa material. Vi följer noggrant ett etiskt tänkande under produktionen och använder lokala kontakter.

Simon Gotthold Bodner
Konstsmed
Hovslagarmästare
Svensk Mästare i hovslageri 2015, 2017, 2018

signs1-2-600px.png